SEIKO

Product Information

05_06_arctura

سیکو

ساخت ژاپن

ضد آب

شرکت دایا زمان سنج نمایندگی انحصاری واردات سیکو در ایران

تمامی قیمتها در سراسر ایران یکسان می باشد

در سال1881کینتاروهاتوری شرکت سیکو را بنیانگذاری کرد. 11سال بعد یعنی در سال 1892اولین ساعت خود را با نام “سیکو شا “به بازار عرضه کرد.

سیکو در زبان ژاپنی به معنی “دقت و موفقیت “است . اولین ساعت با نام سیکو در سال 1924 ساخته شد. در سال 1969 سیکو Astronرا به عنوان اولین ساعت Quartz معرفی کرد در آن زمان قیمت این ساعت باقیمت یک خودرو برابری می کرد و در سالهای بعد نیز موفق شد تا اولین ساعت kineticو سپس

اولین ساعت spring drive را به جهان عرضه کند.

با وجود موفقیتهای متعدد سیکو همچنان تشنه خلاقیت است و از حرکت باز نمی ایستد. سیکو شرکتی است که هرگز از رویا های دوردست نهراسیده و با

اتکا به اراده و منابع لازم توانسته است به آنچه در وهله اول غیر ممکن به نظر میرسد دست یابد.

سیکو با پیگیری های سرسختانه خود توانسته است با عرضه ساعتهایی همچون spring drive ;kinetic ;Quartz;Mechanical چهار بار صنعت ساعت سازی

جهان را متحول سازذ.

 

468 ad