فستیوال بزرگ سیلور

Product Information

قرعه کشی گالری ساعت سیلور در تاریخ 1391/11/10 در روز مبعث برگزار شد و نتیحه آن:
نفر اول: آقای حسین سلطان محمدی به شماره اشتراک1390664 برنده جایزه ویژه تور مالزی
نفر دوم: خانم آتوسا ملک به شماره اشتراک 1390716 برنده تور دبی
نفر سوم: آقای پیمان اسدی به شماره اشتراک 1390605 برنده تور کیش
تمامی مشتریانی که دارای کارت اشتراک گالری ساعت سیلور می باشند از%5 الی%10 تخفیف گالری برخوردار می شوند.

468 ad